..:: Reinigen zonnepanelen ::..


Wij raden u aan om uw zonnepanelen om de 6 maanden te reinigen dit om onderstaande reden:

Een aantal studies hebben aangetoond dat vervuiling van uw zonnepanelen een duidelijk effect kan hebben op het rendement ervan.

Uit een onderzoek bleek dat de productie van zonnepanelen na één jaar tijd daalde met 4,4% tot 7,7%.

Vervuiling kan van vele factoren afhankelijk zijn. Trekvogels, industrieterreinen, snelwegen, ... zorgen voor een hogere graad van vervuiling. Vanaf de eerste dag na de plaatsing vormt zich op de panelen een laag stof, die na een aantal maanden het rendement doet zakken.Een mogelijk probleem door vervuiling zijn zogenaamde "hotspots". Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als de plaatjes geen stroom opwekken (door scherpe schaduwen, bladeren of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand, en door de stroom die erdoor wordt gestuurd (afkomstig van de plaatjes die wel werken) gaan deze oververhitten. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan de panelen.